2012. január 19., csütörtök

Jambusban, troceusban...vagy disztichon? vagy 'csak ' HEXAMETER? (Újabb pályázat)

Cím: Haza, Család, Emberiség - versírás
Kiíró: Karcolat Irodalmi és Művészeti Tehetségkutató Egyesület
Határidő: 2012. 03. 15.
Pályázhat: kortárs magyar líra minden alkotója
-------------------------
HAZA, CSALÁD, EMBERISÉG - VERSPÁLYÁZAT

Mik azok a klasszikus időmértékes metrumok? A legnehezebb ilyeneket írni. Pl. hexameterben íródott az Odüsszeia, a Huszt pedig disztichonban. Ezek rímtelen sorok voltak. Aki próbálkozik, el kell felejtenie, hogy néhány kancsalul összecsengő rím, verssé tesz egy szöveget.
A téma, látjátok, adott! A pályázatírás első lépése itt a verstani ismeretek felelevenítése. Az ókort leszámítva, legtöbb versünk jambikus. Ezek rímesek.lyen a Szózat is.

A Karcolat Irodalmi és Művészeti Tehetségkutató Egyesület (KIMTE) Líra
Szekciója, A Magyar Parnasszus Az Élő Magyar Líra Csarnoka hagyományteremtő
szándékkal verspályázatot ír ki a kortárs magyar líra minden alkotója
számára Haza, Család, Emberiség témakörében.

A pályázati versek formája a klasszikus időmértékes metrumok valamelyike
legyen. Az ettől eltérő formájú költeményeket a díjazásnál nem áll
módunkban figyelembe venni. A versek mutassák meg a magyar lírai nyelv
eredendő szépségét; választékos stílusban íródjanak; a klasszikus metrummal
nem összeegyeztethető trágárságok és szleng kifejezések kerülendők!

Az időmértékes költészet nem avult el, szabályai továbbra is érvényben
vannak, és meggyőződésünk szerint a klasszikus időmértékes formák a
jelenben is alkalmasak az emberi lényeg kifejezésére, értékes lírai
alkotások létrehozására.
A pályázaton műfaji megkötés nincs.
Minden szerző maga választhatja meg a verséhez a megfelelő metrumot. A
hibátlan verseléshez azonban ragaszkodunk, és ahhoz is, hogy a jól
alkalmazott formába a Szerzők szabatos és világos szöveget öltöztessenek. A
feltűnően hibás metrummal vagy zagyva szöveggel küldött alkotásokat nem áll
módunkban díjazni.
Ugyancsak nem áll módunkban díjazni azokat a műveket sem, amelyek szerzői
nem hajlandók betartani a magyar nyelv jelenleg érvényben lévő helyesírási
és központozási szabályait. Néhány hiba esetében a zsűri javaslatot tesz a
Szerzőnek a mű javítására; ha azonban a helyesírási és központozási hibák
száma a tűrhető mértéket meghaladja, a verset kizárjuk a pályázatból.

Különösen aktuálisnak tartjuk a haza, a család és az emberiség fogalmának
lírai eszközökkel történő újragondolását, esetleg újra definiálását, a
hozzájuk fűződő érzések tisztázását.

A következő kérdések feldolgozását várjuk elsősorban:
- Milyen érzések fűznek bennünket ma a hazánkhoz?
- Mit jelent ma a hazaszeretet?
- Milyen érzelmek fűznek bennünket hazánkhoz, honfitársainkhoz?
- Milyen kötelességeink vannak a hazánkkal szemben?
- Mit jelent, és miért fontos ma magyarnak lenni?
- Milyen kapcsolatban vagyunk más népek fiaival?
- Mit tehetünk hozzá, és mit kell hozzátennünk az emberiség közös
kultúrájához?
- Hogyan kell megőriznünk a sajátunkat?
- Milyen értékeket rejt, vagy rejthet napjainkban a család, milyen, vagy
milyennek kellene lennie?
- Hogyan változott, mit jelent manapság a család, mint szeretetközösség?
- Mitől más a mai család, mint a tegnapi vagy tegnapelőtti?
- Milyen manapság apának, anyának, gyermeknek lenni?
- Hogyan védheti meg tagjait a család a jelen és a közeljövő kívülről jövő
ártalmaival szemben?
- Mi a szeretet jelene, jövője, egyáltalán: mit jelent manapság a szeretet?
- Melyek az emberiség jelenlegi legnagyobb problémái, hogyan lehet őket
tiszta lírai nyelven megfogalmazni, és van-e rájuk orvosság?
- Milyen egyensúlyt kelle(ene)képeznie az emberiség számára a globálisnak
és a lokálisnak?
- Milyen módon tudnak a Föld népei békés alkotómunkában együtt élni és
alkotni a jövőben?
- Melyek a globalizáció veszedelmei, ártalmai, nemkívánatos vonásai?
- Miképpen függ össze egymással a jelenben és a jövőben haza, család és
emberiség?

Minden Kedves Pályázót arra kérünk, hogy a témával kapcsolatos kiüresedett
politikai és médiaszólamokat, közhelyeket igyekezzék elkerülni, a témában
rejlő mélységekre vagyunk elsősorban kíváncsiak!

Az alkotásokat kizárólag elektronikus formában (lehetőleg csatolt
dokumentumban) a következő e-mail címen fogadjuk: vers@kimte.hu

A tárgymezőbe kérjük beírni: Haza, család, emberiség

Beküldési határidő: 2012. március 15.

Az eredményhirdetés várható időpontja: 2012. április 11.
A díjátadó várható időpontja Az Élő Magyar Líra Csarnoka ünnepségén: 2012.
április 14.

Értékelés és díjazás:
A zsűri A Magyar Parnasszus szerkesztőségének és bizottságának tagjaiból
kerül ki.
A győztes műveket antológiában jelentetjük meg, a legjobb alkotások szerzői
értékes könyvjutalomban részesülnek.
A döntőbe jutott versek felkerülnek A Magyar Parnasszus Az Élő Magyar Líra
Csarnoka portáljára. A díjazottak elfoglalhatják szintjüknek megfelelő
helyüket a Magyar Parnasszus hegyének különböző szintjein.

Nevezési díj nincs, a győztes alkotások szerzőitől az antológiában való
megjelenéshez hozzájárulást nem kérünk.

Az alkotások beküldésével a pályázók beleegyezésüket adják abba, hogy a
beküldött pályamunkát a KIMTE mind elektronikus, mind nyomtatott formában
közzétegye. A pályázó mindenféle honoráriumról lemond.
A Karcolat Irodalmi és Művészeti Tehetségkutató Egyesület fenntartja a
jogot a megjelenésre szánt pályamunkák szerkesztésére.

KIMTE és Az Élő Magyar Líra Csarnoka szerkesztősége

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Twitter Facebook Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Walgreens Printable Coupons